modecard

کارت های تخفیف

خرید همیشه یک رابطه دو طرفه بین مشتری و فروشنده است. با این تفاوت که در شیوه سنتی، مشتری همواره تلاش داشته تا کالا و یا خدمت مورد نیاز خود را با قیمت هرچه پایین تر به دست آورد و درمقابل فروشنده نیز سعی کرده تا کالا و یا خدمت خود را با قیمت هر چه بالاتر به فروش برساند. این یعنی همواره یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده می شده .اما در دنیای مدرن خرید و فروش دیگر در قالب معادله برد -    باخت تعریف نمی شود، روش های نوین  باعث شده اند تا هم مشتری و هم فروشنده در این مبادله احساس برد کنند و خرید خود لذت ببرند.
استفاده از کارت تخفیف یکی از شیوه های موثر تبدیل رابطه برد - باخت  به رابطه برد – برد در تعامل مشتری با فروشنده است. 
کارت های تخفیف ابزارهای مدرنی هستند که به دنبال تغییر در شیوه تولید از صنعتی به فراصنعتی ظهور کردند. کارت های تخفیف محدودیت ها و مشکلات خرید و فروش را با تغییر معادله سنتی، کاهش قیمت،   افزایش اعتماد متقابل، رفع محدودیت های خرید گروهی و ... به راحتی برطرف کردند.
به صورت عمومی کارت تخفیف به صورت واسط بین مشتری و فروشنده عمل می کنند. از یکسو مشتری را به سمت فروشنده هدایت می کند و در مقابل از فروشنده برای مشتری تخفیف های قابل ملاحظه دریافت می کند، در واقع این کارت ابزاری است که از طریق آن می‏ توان بدون مراجعه به شعب بانک ها و صرف وقت و هزینه به منظور افتتاح حساب، از تمامی مزایای کارت های خرید بهره مند شد. 
در مد کارت سعی شده است تا حوزه فعالیت به صورت تخصصی تعریف علاوه بر کارکرد عمومی کارت های تخفیف، در راستای افزایش رفاه مشترکین و شبکه فروش، امکانات بیشتری نیز به آن افزوده شود. افزایش شفافیت، تسهیل فرایند خرید، تسهیل فرایند فروش، تعریف استاندارد های کالایی و فروشگاهی، برپای نمایشگاه های موضوعی و دوره ای با حضور اعضای شبکه فروش مد کارت، برپایی قرعه کشی و  ارایه تخفیف های قابل توجه، از جمله خدمات مدکارت است. 
ویژگی ممتاز مد کارت فعالیت تخصصی در حوزه مد، لباس و سبک زندگی است. مد کارت تمرکز خود را بر همکاری گسترده با فعالان و علاقمندان در این حوزه ها قرارداده است. 
مد کارت با بهره گیری از دانش متخصصین در حوزه مد و لباس و سبک زندگی، ای تی، بازاریابی و معماری، محصول منحصر به فردی را برای افزایش لذت از فرایند خرید فراهم آورده است.