modecard

اطلاعات خرید

الف- لطفا برای استفاده از مد کارت به واحد های صنفی طرف قرارداد که فهرست آنها در سایت مدکارت به صورت مستمر به روزرسانی می شود مراجعه فرمایید. (منوی اطلاعات فروشگاه های سایت). البته نسخه های چاپی نیز وجوددارد که با فاصله روزآمد سازی مشخص، منتشر می شود.
ب- میزان تخفیف های ارایه شده توسط واحدهای صنفی طرف قرارداد مدکارت متفاوت است و از این رو تخفیف های اعمال شده بر روی فاکتور های فروش نیز به همان نسبت متفاوت خواهند بود.
پ- میزان تخفیف اعمال شده واحد صنفی طرف قرارداد مدکارت به مشترک ، بالاترین سقف مشخص شده در جدول فروشگاه های طرف قرارداد می باشد. برای مثال اگر در جدول مزبور در ردیف واحد صنفی مزبور رقم ۲۵ درصد درج شده است، این واحد موظف به محاسبه خرید مشترک مد کارت بااعمال۲۵ درصدتخفیف است مگر انکه سقف خرید مشترک مد کارت در هر بار خرید از واحدصنفی  مزبور از سقف مجاز خرید روزانه فراتر رفته باشد.   
ت- استفاده از مد کارت دارای سقف زمانی مشخصی می باشد تاریخ  آن که بر روی هر یک از کارت ها درج شده است.
ث- مشترکین مد کارت می توانند تا ۴۸ ساعت پس از خرید با ارایه فاکتور، کالای خریداری شده با مد کارت خود را  با مراجعه به  همان شعبه واحد فروشگاهی که کالا را خریداری کرده است، تعویض نماید.
ج‌- فروشنده متعهد به راهنمایی شایسته، محترمانه و اعمال حداکثر تلاش برای جلب رضایت مشترکین مدکارت در محل فروشگاه می باشد. 
چ- فروشگاه مسئول انطباق کالا یا خدمت معرفی شده با کالا یا خدمت فروخته شده به مشترک مد کارت می باشد. 
ح- مدکارت تخفیف دار برای افزایش قدرت خرید و انتخاب از طریق کاهش قیمت کالاها و خدمات و تسریع در مبادله مشترکین تعریف شده و قابل معاوضه در برابر پول نیست.
خ-  سقف خرید مدکارت در هر روز از یک واحد صنفی واحد و یا شعب آن به میزان ۵ میلیون تومان است.
د- مشترکین مد کارت می توانند از تمامی کالاها و خدمات موجود در واحد صنفی طرف قرارداد شرکت بازدید و انتخاب کرده و وجه آن را با اعمال تخفیف مشخص شده پرداخت نمایند. استثنا دراین باره تنها زمانی انجام می پذیرد که کالا و یا خدمات واحد مورد مراجعه به هر دلیل غیر قابل فروش اعلام شده باشد که این امر برای تمام خریداران آن واحد صنفی چه مشترک مد کارت و چه غیر مشترک یکسان خواهد بود.
ذ-فروشنده موظف است در مقابل خرید با مدکارت به مشترک فاکتور رسمی خرید حاوی نام خریدار، ذکر نام مدکارت ، تاریخ خرید و درج شماره زیرکد میله ای مندرج در پشت کارت تخفیف را ارایه نماید .
ر- مشترکین مد کارت با ارسال تصویر فاکتور خرید با مد کارت حد اکثر تا ۴۸ ساعت پس از خرید، در فهرست قرعه کشی مدکارت قرار می گیرند. 
ز- مشترکین مد کارت بارسال سه فاکتور با تاریخ متفاوت و یا واحدصنفی متفاوت یک مدکارت با  ۴۰ درصد تخفیف قیمت دریافت می نمایند.