modecard

استانداردها

با هدف دستیابی به ارایه بهترین خدمات استانداردهای متعدی را در سه بخش کلی تعریف و به مورد اجرا درآورده ایم.
نخستین بخش شاخص های مربوط به اصنافی می شود که در زنجیره تامین کالایی مد کارت قرار می گیرند. در حال حاضر استانداردهای متعددی بر اساس حوزه جغرافیایی دررابطه با مراکز خرید تعریف و به مورد اجرا گذارده شده ست از جمله استاندارد های فروشگاهی شرق اسیا با محوریت ژاپن، استاندراد های اتحادیه اروپا و ... درغرب آسیا و شرق مدیترانه هنوز استاندارد های  لازم بومی در این حوزه تعریف نشده اند و فعالان اقتصادی به صورت شخصی برخی از این استانداردها را انتخاب و به مورداجرا در می آورند. مدکارت در حال جمع آوری استانداردهای فروشگاهی بین المللی و انطباق آن با شرایط بومی است. 
با این حال تا نهایی شدن اسانداردهای بومی منطقه ای، مد کارت برخی استانداردها را در رابطه با همکاری با مراکز خرید طرف قرارداد خود به مورد اجرا درآورده است از جمله لزوم برخورداری از مجوزهای قانونی فعالیت، فضای مورد نیاز، شرایط دسترسی، پرسنل آموزش دیده، تجهیزات فروشگاهی، خدمات رفاهی، و ...
دومین بخش از استانداردهای در نظر گرفته شده در کارت تخفیف مد کارت مربوط به کالاها و خدمات موجود در زنجیره تامین می شود. در این بخش با در نظرگرفتن دسته بندی اصناف و مشاغل، وجود تنوع کالایی، برخورداری از سطح قابل قبولی از کمیت و کیفیت کالاهای عرضه شده، رعایت اصول بهداشتی در انبارداری و عرضه کالا، انطباق کالایی و ... در نظر گرفته شده است.
سومین بخش از استانداردهای مورد توجه در کارت تخفیف مد کارت، استانداردهای فرآیند خرید و فروش است. استفاده از روش های بهینه شده فروش، تسهیل روند محاسبه و پرداخت، شفاف سازی فرایند، کاهش زمان انتظار و ... از جمله این استانداردها هستند که سعی شده به مورداجرا گذارده شوند.
شرکت گنجینه سپهر پی در تلاش است تا فرآیند خرید و فروش را به روندی لذتبخش مبدل ساز.